Reflektorfényben

RÁVILÁGÍTUNK A LÉNYEGRE

Egészség

A fenntartható fejlődésért

Fenntartható fejlődés. Ismerve a fogalom meghatározását, annak tartalmában kell rátalálni arra az összhangra, amely összetevői az eltérő régiókban, természeti környezetben élők számára biztosíthatják a különböző igények kielégítését. Ennek feltétele lehet az, hogy az adott helyen az indikátorok közül melyek preferáltabbak, melyek előtérbe helyezésére van szükség az adott időszakban.
Mint minden többváltozós folyamatot a bekövetkező változások hatására, a változás mértékétől és intenzitásától függő időszakonként újra kell értékelni és szükség szerint módosítani, vagy új stratégiát kell kidolgozni.
Azért, hogy hozzá tudjunk járulni a következő generációk igényeinek kielégítéséhez is, több -a címhez kapcsolódóan általam lényegesnek tartott- fontos indikátor közül az alábbiakat vehetjük előtérbe.

Az igények kielégítése nem korlátozódhat önmagában az energetikai folyamatok forrásigényeinek kielégítésére, azonban az egyes energiatermelési módok káros-anyag kibocsátása, és azok környezeti hatásai miatt ezt kiemelten kell kezelni.
Az energiatermeléshez és -szállításhoz kapcsoló tevékenységek, környezetünk védelme együtt kezelendő a társadalmi, szociális és gazdasági folyamatokkal.
Kiemelt figyelmet kell fordítsunk  arra, hogy a különböző forrásokat hatékonyan használjuk fel, és gondoskodjunk  az életünket kísérő és tevékenységünk közben keletkező hulladékok mennyiségének minimalizálásáról, találjuk meg az újrahasznosítás gazdaságos módjait.

A termelési, szolgáltatási és egyéb tevékenységek állandósult állapotában a káros-anyag kibocsátás csökkentésének egyik legfontosabb eszköze az energetikai folyamatok hatékonyságának növelésével az energia-felhasználás csökkentése.
Ez korszerű technológiai berendezések alkalmazásával, szervezési és szabályozási folyamatok optimalizálásával is elérhető.

fenntarthatóNapjainkban is az alkalmazott kutatások eredményeinek felhasználásával jelentős erőket és pénzügyi forrásokat fordítanak fosszilis energia-mezők felkutatására.
A készletek elhasználásával, kimerítésével azonban egyre növekszik a kitermelés, a hozzáférés költsége. Az így elérhető készletek különböző szakértői becslések szerint még további tíz évekre (30-50 év) elegendő lehet.

A növekedő költségek miatt is versenyképessé válthatnak már az alternatív/megújuló energiaforrások úgy, mint a napenergia, a vízenergia, a szélenergia, a geotermikus energia, a biomassza, biogáz és a bioetanol, biodiesel.

Magyarország energiatermelésének jelentős hányada földgáz bázisra épül, ezért fokozott mértékben függ a beszállítástól, amely alkalmanként az ellátásbiztonságot is veszélyeztetheti.

Megújuló energiák alkalmazásának előtérbe helyezése, fokozottabb elterjesztése jelentős mértékben járulhat hozzá a fenntartható fejlődéshez, az üvegházhatású gázok kibocsátásnak mérséklésével csökkenthetik a környezetszennyezést, fokozzák az ellátásbiztonságot.

Országunk számottevő megújuló energia-potenciállal rendelkezik. Ezek alkalmazásánál amennyire csak lehetséges törekedni kell arra, hogy a helyi igényeket helyi forrásokból elégítsük ki.
A kutatások, fejlesztések és azok eredményeinek szélesebb körű alkalmazása miatt egyre versenyképesebb termékek és berendezések jelenhetnek meg a piacon a napenergia, szélenergia és a geotermikus energia hasznosítására.
Más régiókban a műszaki-gazdasági optimum figyelembe vételével a biomassza alkalmazása jelenthet megoldást. Ez utóbbi alkalmazása megkívánja az agráriummal és az erdőgazdasággal történő érzékeny összhang betartását.

Hazai és európai uniós közép- és hosszú távú stratégiák megfogalmazták és meghatározzák a megújuló energiák felhasználásának mértékét, arányát az összes energiatermelés vonatkozásában. A megújuló energiák használatára hazánkban is találhatók jó referenciák, amelyek elterjesztése hozzájárulhat a környezetterhelés csökkentéséhez

A stratégia megvalósításához rendelkezésre állnak pályázatok útján elérhető források, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a projektek, a beruházások gazdasági hatékonyságához. A pályázatok lehetőséget adnak különböző méretű vállalkozások és családi gazdaságok forráshoz jutásához, ami jelentősen segíti a megújuló energiák alkalmazásának elterjedését.
A pályázati lehetőséggel élve a Nyírtávhő Kft. működési területén egy alapfokú oktatási intézménnyel együttműködve, annak fűtési és használati-melegvíz készítéséhez szükséges energiaellátására biomasszával működő kazánházi technológia került beépítésére, jelentősen csökkentve ezzel a földgáz felhasználást. A használati-melegvíz készítésére alternatív megoldásként napkollektorok, a kazánházi technológia villamos-energia ellátása gazdaságossága érdekében napelemek is beépítésre kerültek.
Az eddigi működtetési tapasztalok alapján megfogalmazható, hogy kedvező energiahordozó árak – fa apríték, pellet – esetén az eredményes működtetés fenntartható.

Külföldi és hazai eredmények, tapasztalatok ismeretében, a meglévő szakmai humánerőforrás-potenciál a térségben rendelkezésre áll, képzett szakemberek támogathatják a strtégia megvalósítását.

Jelenleg még van elérhető hagyományos energiaforrás, azonban tudjuk, hogy bolygónk erőforrásai végesek.
A megújuló energiák felhasználási arányának növelése a fenntartható fejlődés érdekében is feladatunk kell, hogy legyen.

2011. december 8.
Gerda István
ügyvezető igazgató

NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük