Reflektorfényben

RÁVILÁGÍTUNK A LÉNYEGRE

Gazdaság

A NAV a KKV szektor mellett

A hazai KKV szektorra a tőkehiány jellemző. Ennek az egyik következménye, hogy a vezetők nem tudnak felvenni (megfizetni) kiemelkedő szakembereket. Számviteli, pénzügyi és adó vonatkozásában sem. Maguk próbálják a feladatokat megoldani. Tud a NAV erről az anomáliáról, hogyan segít a képzésben a hivatal?

Számunkra fontos, hogy a NAV a jogkövető vállalkozások felé partneri hozzáállást tanúsítson, ezért ügyfeleink segítését a középpontba helyeztük. Ügyfeleink természetesen elektronikusan, telefonon, írásban vagy személyesen is kaphatnak segítséget adókötelezettségeik teljesítéséhez, megyei igazgatóságaink pedig rendszeres szakmai előadásokkal is támogatják az ismeretek bővítését.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a szemléletváltás jegyében egyszerűbb adózásra és adóztatásra törekszünk. Így például az őszi adócsomag olyan intézkedéseket tartalmaz, melyeknek köszönhetően a kisadózó vállalkozások tételes adóját (katát) választók adminisztrációs terhei csökkennek, könyvvezetésük egyszerűbbé válik, a kata bevételi határ megemelése – 6 millió forintról 12 millióra – pedig többeknek biztosíthat adómegtakarítást. A középvállalkozásoknak jelent segítséget, hogy a kisvállalati adó (kiva) hatálya alá tartozók mindaddig maradhatnak ebben a kedvező adózási módban, amíg mérlegfőösszegük el nem éri az 1 milliárd forintot. Az értékhatár eddig 500 millió forint volt. Mindezeken túl az új adózás rendjéről szóló törvény lehetővé fogja tenni a kezdő vállalkozások mentorálását, úgynevezett adózói látogatások keretében.

A kisvállalatok állandóan visszatérő kérdése, – kicsit összefüggésben az iménti kérdésünkkel is – csökkenthető e az állam felé (kiemelten a NAV felé) a vállalatok adminisztratív terhe. Kérem tájékoztassa olvasóinkat, milyen lépéseket kezdeményezett a NAV a törvényalkotás felé ebben a kérdésben?

Az őszi adócsomag leghangsúlyosabb eleme a köztehercsökkentésen és a versenyképesség növelésén túl az adóbürokrácia csökkentése, hiszen ez a partnerség egyik alappillére. Jelentős adminisztrációcsökkentést hoz például az áfában az alanyi mentesség értékhatárának 6 millióról 8 millió forintra emelése, ami a gyakorlatban még több vállalkozás számára jelent könnyebbséget.
A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése azt is megköveteli a NAV-tól, hogy az elektronikusan rendelkezésünkre álló információs lehetőségeket teljes körűen kiaknázzuk. Az elektronikusan kiállított bizonylatok és az erre épített elektronikus adatszolgáltatások elterjedése révén az adózók dokumentációs és adatszolgáltatási kötelezettsége radikálisan egyszerűsíthetők, és a NAV is gyorsabban jut valós idejű, a vállalkozások működését naprakészen mutató adatokhoz. Ezért azon munkálkodunk, hogy az elektronikus ügyintézés lehetőségének teljes körűvé tételével a papír alapú bürokráciát valamennyi adóügy tekintetében csökkentsük. Ez irányú elköteleződésünket a NAV folyamatosan bővülő és minőségileg fejlődő elektronikus szolgáltatásainak sora jelzi. Jövőbeni fejlesztési célként fogalmaztuk meg a bevallási nyomtatványok adattartalmának racionalizálását oly módon, hogy az igazodjon az egyes adózói körök eltérő adózási gyakorlatához és speciális kötelezettségeihez. Stratégiai célunk az ügyfélkapcsolatok kiterjesztése és digitális csatornákra terelése.

Mindenki régi álma, hogy legyen egy szigorúan körülhatárolt „klubja” azoknak, akik nem ügyeskednek, nem titkolják el a befizetési kötelezettségeiket. Tudjuk, hogy a jó adózók kedvezményekben részesülnek, markáns előrelépés történt, mégis jellemző a tájékozatlanság is a kérdésben. Kérjük, világítsa meg számunkra, ki és hogyan kerülhet a megbízható adózók körébe?

Az egyik legjelentősebb lépés az adózók jogkövető magatartásának támogatásában az adózói minősítés rendszerének bevezetése 2016-tól. A jogkövetés támogatására a teljes adózói életút figyelemmel kísérésével, illetve a kockázatok komplex értékelése révén nyílik lehetőség. A rendszer lényege, hogy míg a megbízható adózók problémáit konstruktívan kezeli a NAV, addig a kockázatos adózókat kiemelt adóhatósági figyelemben részesítjük. Ez a megbízható adózók tekintetében azt jelenti a gyakorlatban, hogy a náluk végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, a mulasztási- és adóbírságok összege csupán a fele az általánosnak, továbbá részükre – néhány kivételtől eltekintve – évente egyszer automatikusan részletfizetést biztosítunk, hogy az esetlegesen fennálló, 500 ezer forintot meg nem haladó tartozásukat részletekben, a részletfizetés engedélyezésére előírt feltételek vizsgálata nélkül fizethessék meg.

Azt, hogy ki minősül megbízható vagy kockázatos adózónak, az adózás rendjéről szóló törvény határozza meg. A minősítés kritériumait negyedévente, a negyedév végén fennálló adatok alapján vizsgáljuk meg. Fontos szempont, hogy a megbízható adózói feltételeket együttesen kell vizsgálnunk. Jelenleg 190 ezer megbízható adózót tatunk nyilván.

Megbízhatónak akkor minősítjük a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint áfa-regisztrált adózót, ha:

  • legalább 3 éve folyamatosan működik vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalanynak minősül, és
  • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben a terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladja meg az éves adóteljesítményének 3 százalékát, és
  • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem indult ellene NAV végrehajtási eljárás (ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását), és
  • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt, és
  • nincs 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozása, és
  • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben bevallási vagy adófizetési kötelezettség elmulasztása miatt nem állt és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt, és
  • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt, és
  • a terhére kiszabott és a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírság összege nem haladta meg az éves adóteljesítményének 1 százalékát, és
  • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
  • nem minősül kockázatos adózónak.

Abban az esetbe, ha a vállalkozás a tárgyévet megelőzően nem 5, de legalább 3 éve folyamatosan működik, a megbízható minősítés feltételeit a működés megkezdésétől vizsgáljuk.

Az elmúlt fél évben megkezdett, és a szerkezetet érintő átalakítások eredményeképpen nemcsak a NAV szervezeti-irányítási átalakulása zajlik, hanem megindult a koncepcionális, felfogásbeli változás folyamata is. Törekvéseink arra irányulnak, hogy adókötelezettségének teljesítésekor egyre több ügyfél kézzelfogható könnyebbséget tapasztaljon.
 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük