Reflektorfényben

RÁVILÁGÍTUNK A LÉNYEGRE

Gazdaság

Adóváltozások 2018-ra

Forrás: NAV

Részletes magyarázat:
A 2017. évi tavasz adócsomag a 2018-tól tervezett adóváltozásokat tartalmazza, jelenleg még a parlamenti záró szavazás előtt álló vitaanyag, amit várhatóan a 2017. június 8-i záró szavazáson kerül majd végleges formában elfogadásra. Helyettes államtitkár asszony kiemelte, hogy az előadása a benyújtott anyag
alapján készült, tehát a tervezett adóváltozásokról szól, amit majd csak akkor tekinthetünk véglegesnek, ha azt az Országgyűlés el is fogadott. Az adókat érintő törvénytervezet összeállítása során szem előtt tartott általános kormányzati cél a gazdaság versenyképességének növelése, az adóadminisztráció csökkentése, valamint az adózás egyszerűsítése. Idei adócsomagról azt mondhatjuk, hogy nagy markáns változásokat nem tartalmaz, inkább az egyes kiemelt célokat ösztönző adópolitikai intézkedések szeretnének vele bevezetni, illetve pontosításokat és kiegészítő jellegű módosításokat tartalmaz. Az egyes adónemeken belül várható fontosabb változások az alábbiak:

SZJA (Személyi jövedelem adó):
· Ingatlan-bérbeadási tevékenység: megszűnik az ingatlan bérbeadásból származó évi 1 millió forintot meghaladó jövedelem utáni 14%-os EHO fizetési kötelezettség.
· Fizető-vendéglátó tevékenység esetében megemelik egyről háromra a tevékenységbe bevonható lakásszámot.
· Az adókiegyenlítés szabályainak változása, hogy az idősek otthonában férőhely megszerzésére fordított ingatlan átruházásból származó jövedelem külön adminisztráció nélkül levonhatóvá illetve visszaigényelhető válik.
· A munkavállalás ösztönzését célzó mobilitási célú lakhatási támogatás havi mértéke a jelenlegi (40%, 25%, 15%)-ról (60%, 40%, 20%)-ra növekszik változatlan feltételek mellett.
· Az orvosi praxisjog átruházásából származó jövedelem adózási szabályainak tervezett változásával a 2007-es állapothoz térünk vissza. Miszerint, ha a nem eredeti jogosult értékesíti a jogot, akkor a megszerzés és az értékesítés közötti pozitív különbözet (jövedelem) csak az 5. évtől adómentes. Ha 1 év telt el a megszerzéstől, akkor a különbözet 100% adóköteles jövedelem, a 2. év telt el, akkor a jövedelem 90%-a adóköteles, 3. év elteltével 60%, 4. évben pedig a különbözet 30% minősül adóköteles jövedelemnek.
· Pontosító és kiegészítő jellegű változások pl., az iskolarendszerű képzések fogalmának kiterjesztése a külföldi képzésekre, osztalék fogalmának változása a számviteli törvény módosításával összhangban és a saját tulajdonú gépjármű utáni költségelszámolás szabályainak pontosítása.
· Új adómentességi jogcímek többféle motivációs ösztöndíjak és a gyakorlati képzésen lévő szakképző iskolai tanulónak kötelezően vagy a kifizető döntése alapján nem pénzben biztosított támogatása.
KATA (Kisadózó vállalkozások tételes adója):
· a nem főállású kisadózó fogalmának változása Tbj-vel összhangba, miszerint ha valaki közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, akkor az nem főállású kisadózónak minősül és a tételes adója a jelenlegi havi 50 ezer helyett havi 25 ezer forint lesz.
· kedvezően változik az adóalanyiság megszűnésére vonatkozó szabály is, ugyanis az adóhatóság visszavonhatja a megszüntető határozatot, ha a kisadózó a 100 ezer forintot meghaladó adótartozást jogerőre emelkedésig megfizeti.
TAO (Társasági adó):
· Két új adóalap-kedvezménnyel bővül a törvény, az egyik a munkavállalók számára épített bérlakás kedvezménye, a másik pedig az elektromos töltőállomás
létesítésének kedvezménye.
· Pontosítás jellegű változás, hogy az EGT államban alapított Nyugdíjalapnak nem keletkezik Magyarországon telephelye, ha belföldön ingatlanhasznosítást folytat, ezzel összhangba került az Ingatlanalapra vonatkozó szabályokkal.
· Növekedési adóhitel esetében az állami támogatásokkal kapcsolatos EU-s szabályokkal való jogharmonizáció történik, amely kamatfizetési kötelezettséget ír elő a halasztott részletek vonatkozásában.
-ÁFA (Általános forgalmi adó):
· Adómérték változás a jelenlegi 27% helyett 5%-os adómérték alá kerülnek az egyes emberi fogyasztásra alkalmas halak, akár élő, akár hűtött, fagyasztott állapotban. A jelenlegi 18%-ról, szintén 5%-ra csökken az internet-hozzáférési szolgáltatás adómértéke is.
-HIPA (Helyi iparűzési adó):
· A helyi iparűzési adó kötelezettséget a NAV közreműködésével is teljesíthetőaz önkormányzati adóhatóság felé, a javaslat ennek kiterjesztését tartalmazza az adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallásra is.
-ART (Adózás rendjéről szóló törvény):
· E-számla, vagyis a belföldi összesítő jelentés értékhatárának alakulása. Az 1 millió forint áfa tartalmat elérő számlákkal kapcsolatos tételes számla-adatszolgáltatásra vonatkozó 2017. július 1-jei hatálybalépési időponttal kihirdetett módosítások, miszerint 100 ezer forintos jelentéstételi értékhatár, számlázó programok kötelező online adatszolgáltatása a javaslat szerint nem lépnek hatályba, tehát a jelenlegi szabályok változatlanok maradnak. A jelenleg ismert elképzelés, hogy a számlázó programok online adatszolgáltatása egy év
türelmi idő mellett önkéntes alapon fog működni először, és három ütemben valósulna meg, azzal a tervezett könnyítéssel, hogy A NAV ingyenes számlázó programot fog biztosítana. Ennek további részletei egyelőre nem ismertek.
· Kedvezőbb adózási eljárás feltétele lesz az, hogy a vállalkozásnak ne legyen nettó módon számított adótartozása
· Kiterjesztésre kerül a bankszámla nyitási és bejelentési kötelezettség: gazdasági társaságok esetében a külföldi pénzintézetnél vezetett számlákat is be kell majd jelenteni. Egyéni vállalkozásoknál pedig új előírás, hogy legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkeznie.
· Az adófizetési biztosíték jogintézményének bevezetése az adóregisztrációs akadályokkal nem érintett, de adótartozással rendelkező vagy adótartozással megszűnt cégben döntési pozíciót viselő azon személyek esetében, akik új cégben kívánnak részt venni. A biztosíték összeg megegyezik az adótartozás összegével és egy évig kell fenntartani, tehát visszatöltési kötelezettsége is van.
(forrás: MKIK Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégium)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.